جشنواره فروش اینترنتی

خرید غیرحضوری؛ سهولت و سلامتی

نام فروشگاه صد یک
صاحب امتیاز ابوالقاسم امیرحاجلو
استان و شهر فارس - شیراز
آدرس منطقه شهرداری پیرنیا، بلوار سلمان فارسی، خیابان جوانمردی، ساختمان فرهنگ، طبقه پنجم، واحد ۱
تلفن ثابت 7137325926
دامنه 100yek.com
بستر ارائه خدمت به واحدهای صنفی ثبت آگهی، فروشگاه‌سازی، خدمات حمل‌ونقل و غیره
پیوند صفحه ویژه جشنواره https://100yek.com/bahar99
پیوند صفحه راهنمای واحد صنفی
پیوند صفحه تسهیلات جشنواره
انجام شود ؟ متن پیغام تاییدی که به کاربر نشان داده می شود
متاسفانه انجام نشد متن پیغام تاییدی که به کاربر نشان داده می شود